Is elke wet van God gebonden aan een bepaald verbond?

From Theonomy Wiki
This page is a translated version of the page Is every law of God bound to a particular covenant? and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano

Beantwoorde vragen

Deze belangrijke vraag raakt de kern van de relatie tussen wet en verdrag. Veel Christenen hebben een hekel aan (wat zij beschouwen als) de "hardheid" en het gedetailleerde karakter van YHWH's gerechtelijke wet die aan Mozes is geopenbaard. Deze christenen nemen een theologische positie in die in wezen de concepten van wet en verbond door elkaar haalt. Zij zullen beide beweren:

  1. dat de begrippen "wet" en "convenant" identiek zijn, of
  2. dat ze ontologisch onafscheidelijk zijn

Door het aannemen van deze conceptuele samenvoeging geloven deze Christenen dat ze een argument hebben dat het bindende karakter van de juridische wetten van YHWH in het Nieuwe Verbond ontkent. Zij redeneren: als al deze wetten verbondsgebonden waren, dan - tenzij de wetten/boetes expliciet in het Nieuwe Verbond werden geherformuleerd - zijn ze samen met het ter ziele gegane Sinaïverbond afgeschaft.

Dit argument, dat gebaseerd is op conflatie, mislukt echter, omdat het leidt tot een tegenstrijdigheid met Jezus' eigen woorden. Hier is waarom.

Of:

  1. Sommige van God's wetten kunnen ontologisch gezien apart bestaan van (wat betekent dat hun bestaan niet gebonden is aan) een bepaald verbond, of
  2. Geen van Gods wetten kan ontologisch los van een verbond bestaan.

Als je de wet en het verbond met elkaar verbindt, dan zul je moeite hebben om uit te leggen waarom Jezus zei: "Denk niet dat ik ben gekomen om de wet af te schaffen (...)". Ik ben niet gekomen om [de wet] af te schaffen" (Matt. 5:17).

[Voor een diepe uiteenzetting van Jezus' vervulling van de wet, zie How did Jesus "fulfill" the Law? (Matt. 5:17-19) ]

Jezus had het destijds over "de wet" van God. Elke theologie die beweert dat Jezus de Wet waar hij zelf onder leefde heeft afgeschaft en gehoorzaamt, zal Jezus op dit punt tegenspreken.

Toch weten we dat Jezus het Sinaï-convenant heeft afgeschaft. Dat blijkt uit Hebreeën 8:13, gecombineerd met het historische feit van de door God gewijde vernietiging van de tempel in 70 na Christus.

Als Jezus het Sinaïverbond heeft afgeschaft, en geen enkel deel van Gods wet (de wet waar Jezus het in Matt. 5:17 over had) kon bestaan, behalve een verbond (de bewering in #2 hierboven), dan moet Jezus de hele wet samen met het Sinaïverbond hebben afgeschaft.

Maar Jezus zei uitdrukkelijk dat hij niet kwam om de wet af te schaffen.

Daarom moet het binnen Gods macht en gezag liggen om naast een verbond ook wetten te creëren en af te dwingen. De morele wetten (waaronder veel van de gerechtelijke wetten) zijn precies deze wetten. Ze zijn niet verbondsgebonden.

YHWH handhaafde zijn wet tegen alle goddelozen ten tijde van Noach. YHWH handhaafde zijn wet tegen Sodom en Gomorra. Hij handhaafde zijn wet tegen de Amorieten en Kanaänieten. Hij stond op het punt zijn wet te handhaven tegen de Ninevieten toen hij Jona naar hen stuurde.

Als u zich houdt aan een theologie die beweert dat YHWH zijn wetten niet mag afdwingen behalve een verbond, beantwoord dan alstublieft deze vragen en geef de Schriftelijke referentie waaruit het verbond blijkt:

  1. Welk verbond werd afgedwongen tegen de goddelozen die tijdens de zondvloed werden vernietigd?
  2. Welk verbond werd afgedwongen tegen de Ninevieten toen Jona naar hen werd gestuurd?
  3. Welk verbond werd afgedwongen tegen Sodom en Gomorra toen YHWH de vernietiging over hen bracht?
  4. Welk verbond werd afgedwongen tegen de Amorieten en Kanaänieten (Lev. 18, Lev. 20)?