സിവിൽ / ജുഡീഷ്യൽ നിയമം

From Theonomy Wiki
This page is a translated version of the page Civil/Judicial Law and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Kiswahili • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎norsk bokmål • ‎português • ‎íslenska • ‎русский • ‎українська • ‎հայերեն • ‎עברית • ‎മലയാളം • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

ചുരുക്കത്തിൽ, സിവിൽ / ജുഡീഷ്യൽ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ യേശു നിറവേറ്റിയ നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു (മിക്ക Typological/Ceremonial Law). ഈ വിഭാഗത്തിലെ നിയമങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഘടന, അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതികരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട സിവിലിയൻ പെരുമാറ്റങ്ങൾ, പിഴയോ അഭിനന്ദനമോ ആകട്ടെ, ആ പ്രതികരണത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും വിവരിക്കുന്നു.

Associated Scriptures:

Subtopics:

This category currently contains no pages or media.