Chào mừng đến với Wiki Luật của Chúa

From Theonomy Wiki
Revision as of 18:00, 13 September 2020 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
18 “‘You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people; but you shall love your neighbor as yourself. I am YHWH. Leviticus 19:18WEB
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Kiswahili • ‎Nederlands • ‎Simple English • ‎Tagalog • ‎Tiếng Việt • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎norsk bokmål • ‎português • ‎suomi • ‎svenska • ‎íslenska • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎հայերեն • ‎עברית • ‎العربية • ‎فارسی • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎മലയാളം • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

Chúng tôi là một trang web cộng đồng hợp tác xoay quanh cam kết của một Cơ đốc nhân đối với luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng tôi tuyên bố rằng các tiêu chuẩn đạo đức siêu việt của Đức Chúa Trời - “Torah” của Ngài được mã hóa trong kinh sách Cơ đốc - là bắt buộc đối với tất cả mọi người, kể cả những người đóng vai trò là tôi tớ của Đức Chúa Trời trong lĩnh vực chính quyền dân sự. Luật pháp của Đức Chúa Trời hoạt động như một nghĩa vụ đối với các cơ quan chức năng của con người và như một giới hạn siêu việt đối với xu hướng tự nhiên của họ là “làm điều đúng trong mắt họ”. Nó cung cấp các tiêu chuẩn cố định về công lý và quy định chặt chẽ các biện pháp trừng phạt con người được phép áp dụng đối với tội lỗi và tội ác.

Mục tiêu của wiki này là tạo một danh mục dễ tiếp cận về luật pháp của Đức Chúa Trời trong thánh thư Cơ đốc ─ được sắp xếp theo câu, chủ đề (giết người, trộm cắp, hiến tế, v.v.) và chức năng trong quá khứ và hiện tại trong trật tự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Chúng tôi sẽ tuân theo các nguyên tắc thông diễn học được nêu trong Chicago Statement on Biblical Hermeneutics. Tuy nhiên, wiki sẽ mở ra cho các cuộc thảo luận cấp cao và các so sánh khác nhau về các mô hình khác nhau để giải thích và áp dụng luật, như được cung cấp bởi một loạt các tác giả lý thuyết.

Mục tiêu của chúng tôi

  1. Nâng cao hiểu biết của chúng ta về luật pháp của Đức Chúa Trời và cách áp dụng luật đó vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta
  2. Dạy những điều này cho con cái chúng ta (Phục truyền luật lệ ký 6: 7)
  3. Hãy thực thi công lý, yêu thương nhân từ và khiêm nhường bước đi với Đức Chúa Trời của chúng ta (Mi-chê 6: 8)
  4. Trong chừng mực tùy thuộc vào chúng ta, hãy sống hòa thuận với mọi người (Rô-ma 12:18)
  5. Hãy là những đại sứ tốt cho Vua trị vì của chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:20)

Các bài báo quan trọng

Introduction to Theonomy

List of Topics

Answered Questions

Sách của Luật

Tất cả các sách Kinh thánh: Scripture

Phân chia đúng luật

Phân loại chức năng của luật

Thay vì cố gắng buộc phân tích của chúng tôi về luật Kinh thánh vào bộ phận ba bên truyền thống, độc quyền (xem bên dưới), chúng tôi đề xuất nhóm các danh mục chức năng, không loại trừ sau đây. Chúng tôi hy vọng những điều này giúp phân biệt các động cơ và mục đích chồng chéo đằng sau mỗi luật.

Ở trên nên được coi là "danh mục" không độc quyền, thay vì "phân chia". Khi dự án này tiến triển, các danh mục này có thể được sửa đổi để phù hợp hơn với sự hiểu biết toàn diện về Luật pháp của Đức Chúa Trời và các phần của Luật.

Phân chia luật truyền thống (ba bên)

Công cụ cho cộng tác viên

How To Contribute

Templates Reference

Books and other resources

Announcements

  • 2020/09/02 - Notes working and added; support for many languages in the works. Much work still do be done in categorization.
  • 2020/08/07 - Adding translations now, more streamlining, and continuing to add content. Passages categorized up into Exodus 20.
  • 2020/07/21 - The Chapter and Passage pages have been streamlined significantly. Some features still under construction. Progressively sanctifying our design for the topic structure. Bare-bones passage categorizations added up through Exodus 14.
  • 2020/07/02 - Significant formatting upgrades in progress. We're up through Exodus 9 in parsing the scripture. More commands per chapter in Exodus, so progress will be slower from here on out. Getting close to Sinai, though! Excited to dive into the actual law soon!
  • 2020/06/24 - Transitioning to our new location, courtesy of the host of this domain. Many thanks! Glad to be free from Fandom's advertisements.

Warning: Display title "Chào mừng đến với Wiki Luật của Chúa" overrides earlier display title "Wiki Luật của Chúa".